Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile - Aktualności
Prosimy o zapoznanie się z wprowadzoną polityką plików cookies na stronie zse.pila.pl. Zamknij komunikat


Wykaz podręczników obowiązujacych w roku szkolnym 2014/2015. Pobierz plik PDF lub plik DOC.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

Dodane dnia 01.09.14

Galeria: przejdź do albumu

1. września w auli szkoły odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 oraz powitanie pierwszoklasistów. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu państwowego. Nowych uczniów powitała pani dyrektor Renata Strojna. Następnie pierwszoklasiści złożyli ślubowanie. Po zakończonej uroczystości uczniowie wraz z wychowawcami przeszli do klas, gdzie zapoznali się z nowym planem zajęć. Apel z okazji rozpoczęcia roku szkolnego przygotowali uczniowie klas drugich: Aleksandra Borkowska, Karolina Kruszewska, Paulina Juszczyszyn, Kinga Markiewicz, Martyna Topczewska, Przemysław Gaura, Łukasz Graczkowski, Hubert Jackowiak, Adrian Kordyś, Adrian Pieniak, Oskar Szumski, Paweł Woźniak wraz z wychowawcami.
Wszystkim uczniom życzymy wielu sukcesów w nowym roku szkolnych i pamiętajcie, że
„Im więcej wiedzy posiądziemy teraz,
tym trudniej będzie nas pokonać w przyszłości
– o tyle będziemy mądrzejsi…”

Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Dodane dnia 22.08.14

Urząd Marszałkowski w Poznaniu będzie realizował w roku szkolnym 2014/2015 program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego.
O stypendium mogą ubiegać się osoby spełniające łącznie następujące kryteria:
- uczą się lub studiują w trybie dziennym,
- zameldowane są na terenie Województwa Wielkopolskiego,
- w roku ubiegania się o stypendium nie ukończyły 28 roku życia,
- uzyskały za poprzedni rok nauki średnią ocen określoną w § 1 ust. 4 pkt 4 Regulaminu,
- znajdują się w trudnej sytuacji materialnej - średni miesięczny dochód netto uzyskany na jedną osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 650 zł netto, a dla osoby samotnie wychowującej dzieci 740 zł netto, zgodnie z § 1 ust. 4 pkt 5 lit. a i b Regulaminu,
- złożyły odpowiedni komplet dokumentów zgodnie z wymogami Regulaminu.
Więcej informacji