Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile - Aktualności
Prosimy o zapoznanie się polityką plików cookies funkcjonującą na stronie www.zse.pila.pl. Zamknij komunikat


Szanowni Rodzice

W dniu 24 września (środa) odbędą się spotkania z rodzicami zgodnie z harmonogramem:
16.30 - Rodzice uczniów klas I w auli spotkanie z dyrektorem szkoły, następnie z wychowawcami klas
17.00 - Rodzice uczniów klas IV w auli spotkanie w sprawie procedur egzaminu maturalnego i zawodowego, następnie
     z wychowawcami klas
17.00 - Rodzice uczniów klas II i III spotkanie z wychowawcami klas
17.30 - Rada Rodziców spotkanie w bibliotece

Sukces czterech projektantek z klasy IV D

Dodane dnia 16.09.14

Galeria: przejdź do albumu

12. września podczas festynu policyjnego na Placu Staszica wręczono nagrody laureatom Powiatowego Konkursu Plastycznego na plakat pt. „60 lat Szkoły Policji w Pile w oczach młodzieży". II nagrodę (drukarkę) otrzymała Agata Ptaszyńska, wyróżnienia: Paulina Gaura, Patrycja Kaja i Martyna Masion. Uczennice przygotowała p. A. Lejba. To piękny początek roku! Gratulujemy!

Uczniowie klas IIID i IVD na wernisażu w Muzeum St. Staszica

Dodane dnia 16.09.14

Galeria: przejdź do albumu

12. września w Galerii Muzeum otwarto wystawę ręcznie projektowanych plakatów Waldemara Świerzego, znakomitego grafika, jednego z twórców „polskiej szkoły plakatu”. W wernisażu uczestniczyli zainteresowani i pełni podziwu dla kunsztu mistrza uczniowie TOR, w ramach zajęć pozalekcyjnych z p. A. Lejbą.

IV D inauguruje „Spotkania ze sztuką” w BWA

Dodane dnia 07.09.14

Galeria: przejdź do albumu

2. września klasa IV D zwiedzała w Galerii BWA wystawę malarstwa Mariana Kasperczyka pt. „Back to front painting”. Artysta studiował w Krakowie, a od trzydziestu lat tworzy w Paryżu własną niespotykaną techniką. Wystawa wzbudziła duże zainteresowanie wśród młodzieży.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

Dodane dnia 01.09.14

Galeria: przejdź do albumu

1. września w auli szkoły odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 oraz powitanie pierwszoklasistów. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu państwowego. Nowych uczniów powitała pani dyrektor Renata Strojna. Następnie pierwszoklasiści złożyli ślubowanie. Po zakończonej uroczystości uczniowie wraz z wychowawcami przeszli do klas, gdzie zapoznali się z nowym planem zajęć. Apel z okazji rozpoczęcia roku szkolnego przygotowali uczniowie klas drugich: Aleksandra Borkowska, Karolina Kruszewska, Paulina Juszczyszyn, Kinga Markiewicz, Martyna Topczewska, Przemysław Gaura, Łukasz Graczkowski, Hubert Jackowiak, Adrian Kordyś, Adrian Pieniak, Oskar Szumski, Paweł Woźniak wraz z wychowawcami.
Wszystkim uczniom życzymy wielu sukcesów w nowym roku szkolnych i pamiętajcie, że
„Im więcej wiedzy posiądziemy teraz,
tym trudniej będzie nas pokonać w przyszłości
– o tyle będziemy mądrzejsi…”

Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Dodane dnia 22.08.14

Urząd Marszałkowski w Poznaniu będzie realizował w roku szkolnym 2014/2015 program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego.
O stypendium mogą ubiegać się osoby spełniające łącznie następujące kryteria:
- uczą się lub studiują w trybie dziennym,
- zameldowane są na terenie Województwa Wielkopolskiego,
- w roku ubiegania się o stypendium nie ukończyły 28 roku życia,
- uzyskały za poprzedni rok nauki średnią ocen określoną w § 1 ust. 4 pkt 4 Regulaminu,
- znajdują się w trudnej sytuacji materialnej - średni miesięczny dochód netto uzyskany na jedną osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 650 zł netto, a dla osoby samotnie wychowującej dzieci 740 zł netto, zgodnie z § 1 ust. 4 pkt 5 lit. a i b Regulaminu,
- złożyły odpowiedni komplet dokumentów zgodnie z wymogami Regulaminu.
Więcej informacji