Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile - Aktualności
Prosimy o zapoznanie się z wprowadzoną polityką plików cookies na stronie zse.pila.pl. Zamknij komunikat


EGZAMINY POPRAWKOWE – SIERPIEŃ 2014 - otwórz (doc) otwórz (pdf).

UWAGA ABSOLWENCI!

odbiór dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe 29 sierpnia 2014 r. o godz. 12.00 w sekretariacie szkoły.


POPRAWKOWY EGZAMIN MATURALNY – SIERPIEŃ 2014 - otwórz (doc) otwórz (pdf).

Wykaz podręczników obowiązujacych w roku szkolnym 2014/2015 - otwórz (pdf)otwórz (doc).

Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Dodane dnia 22.08.14

Urząd Marszałkowski w Poznaniu będzie realizował w roku szkolnym 2014/2015 program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego.
O stypendium mogą ubiegać się osoby spełniające łącznie następujące kryteria:
- uczą się lub studiują w trybie dziennym,
- zameldowane są na terenie Województwa Wielkopolskiego,
- w roku ubiegania się o stypendium nie ukończyły 28 roku życia,
- uzyskały za poprzedni rok nauki średnią ocen określoną w § 1 ust. 4 pkt 4 Regulaminu,
- znajdują się w trudnej sytuacji materialnej - średni miesięczny dochód netto uzyskany na jedną osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 650 zł netto, a dla osoby samotnie wychowującej dzieci 740 zł netto, zgodnie z § 1 ust. 4 pkt 5 lit. a i b Regulaminu,
- złożyły odpowiedni komplet dokumentów zgodnie z wymogami Regulaminu.
Więcej informacji

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

Dodane dnia 20.08.14

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

01 września 2014 r.

o godz. 9:00 dla uczniów klas I w auli szkoły;

o godz. 10:30 dla uczniów klas II, III, IV spotkania z wychowawcami.